Instal·lacions participatives i creatives

Instal·lacions participatives i creatives
Espais creatius i autònoms amb la finalitat de jugar, descobrir, inventar i probar amb materials i recursos diferents.
Actualment:
Bombolles, bombolletes i bombollases.
Pintacarees i tatuatges.