Són els nostres projectes damunt dels 3 pilars de l’Animació Sociocultural: Cultura, Lleure i Desenvolupament comuniatri