Acció social i a la comunitat

Projectes enfocats en la persona i els processos que compartim.
○ Formació Llengua Catalana al Casal Cívic d’Olot.
○ Música Bella.