Els nostres projectes de gestió cultural

Aquest sac té com a objectiu la xarxa sociocultural del nostre territori. La trobada d’entitats, empreses i agents locals genera sinergies molt positives per totes les parts implicades.

Fires

Festivals